Telephone: +0800 123 4567
+0800 123 4567
 

Bezpečnostní audit

Předmětem bezpečnostních auditů je posouzení shody stavu dané oblasti bezpečnosti s požadavky technických norem či zákonných předpisů.

Kamerové systémy

Nabízíme sw nástroj pro inteligentní zpracování obrazu z kamerových systémů.

Odborná školení

Zajišťujeme realizaci odborných školení v oblasti bezpečnosti informací, kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů.

O společnosti BE-MI. CZ s.r.o.

Společnost BE-MI. CZ s.r.o. působí na trhu od března 2008 a její hlavní dosavadní oblast činnosti je poskytování konzultační podpory pro orgány veřejné správy při plnění zákonných povinností. Další významnou oblastí naší činnosti je bezpečnost informací dle ISO 27001, která se v posledních době stává nedílnou součastí jak soukromých, tak státních institucí.
ISVS - dle zákona č.365/2000 Sb.

Konzultační a podpůrné služby pro orgány veřejné správy při plnění požadavků zákona č.365/2000 Sb., o ISVS.

ISMS - Informační bezpečnost

Služby v oblasti bezpečnosti informací dle ISO 27001.

Analýza rizik

Provádíme analýzu rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti informací a ochrany osobních údajů.

„Incidentům je třeba předcházet dříve, než-li je pozdě“

Naše služby

Společnost BE-MI. CZ poskytuje služby pokrývající celý životní cyklus projektu od úvodní analýzy a poradenství, přes vytvoření návrhu řešení a jeho implementaci, až po samotnou instalaci u klienta a následný dohled a audit.

clen-asociace

Zákon č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy ve znění pozdějších předpisů, představuje pro orgány veřejné správy širokou a zároveň složitou oblast časově náročných činností v sekci informatiky. Ne vždy je pro orgán veřejné správy jednoduché být v souladu s požadovanou legislativou.

Ve smyslu zákona č.365/2000 Sb.,  o ISVS:
 • pomůžeme identifikovat ISVS, u kterých vykonáváte úlohu správce ve smyslu zákona o ISVS.
 • pomůžeme analyzovat vazby vašich ISVS a PIS.
 • provedeme audit technické dokumentace k realizaci referenčního rozhraní.
 • vaší organizaci zavedeme „Dlouhodobé řízení ISVS„.
 • vypracujeme za vás „Informační koncepci a Provozní dokumentaci“ dle vyhlášky č. 529/2006 Sb.
 • zajistíme atestaci ,,Dlouhodobého řízení“ a „ Referenčního rozhraní“ u akreditovaného atestačního střediska.
 • pomůžeme s předáním údajů do veřejných systémů ministerstva vnitra.
 • IS o ISVS dle vyhlášky vyhláška č.528/2006 Sb., a IS o DP č.469/2006 Sb.
 • provedeme audit webových stránek dle vyhlášky č.68/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením.

ISMS – Information Security Management System
Je efektivní dokumentovaný systém řízení a správy informačních aktiv s cílem eliminovat jejich možnou ztrátu nebo poškození tím, že jsou určena aktiva, která se mají chránit, jsou zvolena a řízena možná rizika bezpečnosti informací, jsou zavedena opatření s požadovanou úrovní záruk a ta jsou kontrolována.

Naše společnost poskytuje zákazníkům služby v oblasti bezpečnosti informací vyžadované pro úspěšné zavádění a následnou certifikaci systému ISMS dle normy ISO/IEC 27001. Naše služby jsou určené nejen zájemcům o certifikaci systému ISMS, ale i organizacím pro které je bezpečnost jejich IT infrastruktury nedílnou součástí chodu společnosti.

 • Dokumentace

Našim zákazníkům nabízíme metodickou pomoc při sprácování a tvorbě bezpečnostní dokumentace.

 • Analýza rizik

Základní stavební kámen pro zavedení systému řízení bezpečnosti je analýza rizik. Identifikace rizik a zavedení správného ekonomicky přijatelného protiopatření je cílem každé organizace.
Provádíme analýzu rizik pomocí specializovaného softwarového programu RANIT. Stanovíme slabá místa systému a navrhneme přijatelná protiopatření.

 • Interní Audit ISMS

Ve vaší organici provedeme interní audit. Audit posoudí shodu reálné úrovně stavu bezpečnosti v organizaci s bezpečnostními požadavky normy. Audit rovněž prověří účinnost jednotlivých opatření a úplnost použitých procesů.

Služby v oblasti organizaci veřejných zakázek dle zákona č.137/2006 Sb.

Cílem našich služeb je efektivní průběh veřejných zákázek s cílem vybrat pro naše zákazníky nejvhodnějšího spolehlivého uchazeče.

Nabízíme:

 • Příprava a vedení výběrového řízení od vyhlášení až po uzavření smlouvy s uchazečem dle platné legislativy.
 • Příprava zadávací dokumentace.
 • Příprava návrhu smlouvy.
 • Audit kvality dodávky.

Nabízíme naše zkušenosti a odborné znalosti v oblasti ICT.

Implementujeme chytrou analýzu z kamer

Napište nám

ZANECHTE NÁM ZPRÁVU

  be-mi@be-mi.cz

  Email

  +420 774 233 045

  Telefon

  Zrzavého 1705/2a, Řepy 163 00 Praha 6

  Adresa